Telefonická objednávka:
+420 773 850 809 
Servis hodinek:
+420 777 927 053

Košík
0 Kč

V košíku nejsou žádné položky.

Jak pečovat o hodinky

Návod k obsluze hodinek

Návod k obsluze ručičkových hodinek bez data:
Pro nařízení hodin vytáhněte korunku. Nastavte požadovanou hodnotu hodin. Korunku zatlačte zpět do základní polohy.

Návod k obsluze ručičkových hodinek s datumkou:
Pro nařízení hodin vytáhněte korunku do druhé polohy. Nastavte požadovanou hodnotu hodin. Korunku zatlačte zpět do základní polohy. Pro nastavení data vytáhněte korunku do první polohy. Nastavte požadovaný datum. Korunku zatlačte zpět do základní polohy.

Zásady pro zachování vodotěsnosti

Nedodržení níže uvedených zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek a případnou ztrátu záruky.

1) Jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky.
2) Šroubovací korunka musí být vždy zcela dotažena, ostatní ovládací prvky musí být v základní pozici.
3) Nikdy nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě.
4) Ke ztrátě vodotěsnosti může dojít při prudkém ochlazení např. sluncem rozpálených hodinek v chladné vodě (vlivem jiné roztažnosti různých materiálů).
5) Jestliže se i přes dodržení těchto zásad objeví v hodinkách voda nebo kondenzovaná vlhkost nechte ihned hodinky zkontrolovat.
6) Hodinky 10 a 20 ATM se doporučují při častém používání předložit k pravidelné roční prohlídce.

Vlastnosti vodotěsných pouzder:
Každé vodotěsné pouzdro, ať už adhezní nebo s těsnícími kroužky, je chráněno i před vnikáním prachových částic. Tím odpadá možnost znečišťování stroje hodinek a ulpívání prachových částic v zásobě maziva na mazacích místech, kde je následné nebezpečí opotřebení pracovních ploch. Strojek hodinek vestavěný do vodotěsného pouzdra je spolehlivě chráněn proti působení vlhkosti okolí. Ne však proti vlivům vlhkosti, obsažené ve vzduchu uvnitř pouzdra. Protože vzduch má vždy určitou vlhkost (až 85% relativní vlhkosti za normálních podmínek), má obsah vzduch uvnitř pouzdra stejnou vlhkost i po jeho uzavření. Proto zde za určitých podmínek dochází k nežádoucí kondenzaci par uvnitř pouzdra. Před kondenzací vodních par není chráněno prakticky žádné vodotěsné pouzdro.

Přístroj kontroluje těsnost hodinek podle deformačního principu. Hodinky, které mají být kontrolován se upnou do vysoce citlivého měřícího systému, který průběžně měří a kontroluje těsnost hodinek. Po uzavření komory jsou hodinky vystaveny určitému předem naprogramovaného tlaku, vakuu nebo oběma. Přístroj měří deformaci hodinek při vytvoření vakua a definovaného kontrolního tlaku a dále návrat do normálního stavu z této deformace. Rychlost, s níž se deformace vrací do původního stavu je měřítkem netěsnosti hodinek. Přístroj vypočte návrat do normálního stavu v % výstupní deformace, vztahující se k době měření 1 min.

načítání...